حجاب بندگی در پیشگاه خالق و مهربانی با خلق

” این یک نشان است تا بگوییم بی تفاوت نیستیم ”

حجاب بندگی در پیشگاه خالق و مهربانی با خلق

” این یک نشان است تا بگوییم بی تفاوت نیستیم ”

حجاب بندگی در پیشگاه خالق و مهربانی با خلق

” این یک نشان است تا بگوییم بی تفاوت نیستیم ”

حجاب بندگی در پیشگاه خالق و مهربانی با خلق

” این یک نشان است تا بگوییم بی تفاوت نیستیم ”

حجاب بندگی در پیشگاه خالق و مهربانی با خلق

” این یک نشان است تا بگوییم بی تفاوت نیستیم ”

حجاب بندگی در پیشگاه خالق و مهربانی با خلق

” این یک نشان است تا بگوییم بی تفاوت نیستیم ”

Slider

کیستیم ما ؟

هر کدام‌مان اهل دیاری هستیم از ایران. آنچه اینجا جمع‌مان کرده ، مهر است و مهربانی . و اولین شرط مهربانی ، بی‌تفاوت نبودن است . فردی که حامل این شعار است چه زن و چه مرد ، غیر از اینکه در جامعه اعلام موضع می کند ، معنی اش این است که من داخل میدانم و بی تفاوت نیستم .
این یک نشانه است . نشانه ای که افراد در حین انجام کارهای روزمره و رفت و آمدها حامل آن هستند و اعتقاد و فکر خود را اعلام می کنند . نشانه ای که هر لحظه اعلام می کند :« من حجاب را دوست دارم » و قدمی برداشته می شود در پذیرش حجاب در جامعه‌مان . بیشتر بدانید

جمع ما

به ما بپیوندید

 
 
 
 
مایل به همکاری با ما هستید ؟
 
 
سایر گزارش های تصویری

تماس با ما

 

logo-samandehi