عضویت و همکاری

به ما بپیوندید

 

 

 

عضویتهمکاری

همکاری

چرا باید همکاری کنم ؟

چون این کمپین با همکاری من و تو زنده است.

چطور همکاری کنم ؟

می توانید بنا به توانایی و دغدغه تون عضو یکی از کارگروه های کمپین بشوید .

عضویت

چرا باید عضو بشم ؟

۱- دلگرمی هم کیشان

۲- استفاده از امکاناتی که در آیند تحت عنوان باشگاه من حجاب را دوست دارم برای شما فراهم می شود.

چطور عضو کمپین شم ؟

روی این کلیک کن !

بعد از عضویت چه کار باید کنم ؟

۱- خدا رو شکر کن که دغدغه اجتماعی سازنده ای داری

۲- سعی کن خودتو به ما معرفی کنی تا بتونی بیشتر با ما همکاری کنی

عضویت